Dọn kho Tết – còn gì Sale Hết

Khi tham gia chương trình này, quý khách có cơ hội SỞ HỮU NGAY 15 PHÔI SỨ cao cấp. Sản phẩm của T&T được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng như: – Phôi Aidite chuyên dùng cho các phục hình abutment, phục hình bắt vít, inlay, onlay, mão, cầu răng… – Phôi XTCera […]

Mui mũi Bur tặng mũi Bur

Khi tham gia chương trình này, quý khách có cơ hội SỞ HỮU NGAY 15 PHÔI SỨ cao cấp. Sản phẩm của T&T được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng như: – Phôi Aidite chuyên dùng cho các phục hình abutment, phục hình bắt vít, inlay, onlay, mão, cầu răng… – Phôi XTCera […]

Đặt quà liền tay – nhận quà hấp dẫn

Khi tham gia chương trình này, quý khách có cơ hội SỞ HỮU NGAY 15 PHÔI SỨ cao cấp. Sản phẩm của T&T được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng như: – Phôi Aidite chuyên dùng cho các phục hình abutment, phục hình bắt vít, inlay, onlay, mão, cầu răng… – Phôi XTCera […]

Siêu khuyến mãi – Mua phôi tặng phôi

Khi tham gia chương trình này, quý khách có cơ hội SỞ HỮU NGAY 15 PHÔI SỨ cao cấp. Sản phẩm của T&T được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng như: – Phôi Aidite chuyên dùng cho các phục hình abutment, phục hình bắt vít, inlay, onlay, mão, cầu răng… – Phôi XTCera […]

Đại tiệc Giáng Sinh – Flash Sale linh đình

Khi tham gia chương trình này, quý khách có cơ hội SỞ HỮU NGAY 15 PHÔI SỨ cao cấp. Sản phẩm của T&T được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng như: – Phôi Aidite chuyên dùng cho các phục hình abutment, phục hình bắt vít, inlay, onlay, mão, cầu răng… – Phôi XTCera […]

Dọn kho Tết – còn gì Sale Hết

Khi tham gia chương trình này, quý khách có cơ hội SỞ HỮU NGAY 15 PHÔI SỨ cao cấp. Sản phẩm của T&T được nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng như: – Phôi Aidite chuyên dùng cho các phục hình abutment, phục hình bắt vít, inlay, onlay, mão, cầu răng… – Phôi XTCera […]